Gemeentefinanciën Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant) VOL!

In deze training komen de basisbeginselen aan bod; de financiële cyclus van de gemeente met de begroting, meerjarenbegroting, jaarrekening en voorjaarsnota. Aan de hand van een balans/begroting verwerf je inzicht in de inkomstenbronnen en wordt besproken hoe je (het meeste) invloed kunt uitoefenen. De training wisselt theorie met praktische oefeningen, zoals het werken met casussen, af. 

cursusprijs € 5,00 euro

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.