Cursus 'Het CDA en Europa' (serie)

In deze cursus verdiep je je in de ontstaansgeschiedenis van de EU, leer je meer over 'de bestuurlijke kaart' van de EU èn over het subsidiariteitsbeginsel. Daarnaast wordt in deze cursus ingezoomd op de christen-democratie in Europa en het CDA in Europa in het bijzonder. Tot slot zal in deze cursus aandacht worden besteed aan de relatie van de EU met de haar omringende landen (in het bijzonder de landen in Oost-Europa) en aan de missie van de Eduardo Frei Stichting. 

Deze cursus bestaat uit 4 avondbijeenkomsten onder leiding van docent Bart van Horck en als gastspreker zal optreden oud-EU-parlementariër Wim van der Camp. En een excursie naar Brussel.

Bijeenkomst 1:
donderdag 5 maart 2020
19.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst 2:
donderdag 12 maart 2020
19.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst 3:
donderdag 19 maart 2020
19.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst 4:
donderdag 26 maart 2020
19.00 - 21.30 uur

locatie:
Vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ  UTRECHT

donderdag 16 april 2020 Excursie naar Brussel.

cursusprijs: 
159,00 euro (excl. de kosten van de excursie naar Brussel)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.